ทุนระดับปริญญาตรีจาก RMIT University กว่า 100,000 บาทต่อปี ที่ประเทศออสเตรเลีย

RMIT Welcome Scholarship คือทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก RMIT University ประเทศออสเตรเลีย ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา

เป็นทุนการศึกษาให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และถือวีซ่าอย่าง V785, SHEV และ BVE โดยทุนนี้มีมูลค่าสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียนสูงสุด AU$5000 (ราว 100,000 บาท) ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่หลากหลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย และลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาที่ RMIT วิทยาเขตเมลเบิร์น (Melbourne CBD; Brunswick; Bundoora เท่านั้น)

– ผู้สมัครต้องถือวีซ่าคุ้มครองชั่วคราว (V785) หรือ Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) หรือ เป็นผู้ขอลี้ภัยใน Bridging Visa E (BVE)

– เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

– มีแรงจูงใจสูง มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานได้อย่างอิสระมีแบบแผน มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

– สำเนาวีซ่าที่ต้องมีชื่อและนามสกุลจริง

– หลักฐานแสดงความลำบากทางการเงิน

– Letters of recommendation

– เรียงความตอบคำถามหัวข้อ “What do you want to do after you complete your program? What are your future career plans?”

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

rmit.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...