ทุนรัฐบาลเดนมาร์กระดับป.โทด้าน ‘วิศวกรรมศาสตร์’ ที่ U. of Southern Denmark

ทุนจากรัฐบาลเดนมาร์กกำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ :D โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อที่ University of Southern Denmark

สาขาวิชาที่เปิดให้สมัครนั้นได้แก่ Mechatronics และ Electronics มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับประกันว่าเมื่อจบการศึกษาในด้านนี้จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพได้แน่นอน รายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

– ทุนค่าครองชีพ DKK 3000 (ราว 15,000 บาท) ต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– MSc in Engineering – Mechatronics

– MSc in Engineering – Electronics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครและอัปโหลดเอกสารทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

MSc in Engineering – Mechatronics

MSc in Engineering – Electronics

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...