การเปลี่ยนแปลงภาษา: ภาษามนุษย์ พาคุณไปทำความรู้จักกับภาษาในแง่มุมใหม่!!

ภาษาคือหนึ่งในสิ่งที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยความน่าสนใจ มีหลายแง่มุมให้ศึกษานอกเหนือไปจากการสื่อสารเพียงอย่างเดียว ใครจะคิดว่าเมื่อคุณล้วงลงไปให้ลึกยิ่งกว่า คุณจะพบความลับอะไรซุกซ่อนไว้บ้าง?

 

 

การเปลี่ยนแปลงภาษา: ภาษามนุษย์:

คอร์สเรียนบนแพลตฟอร์ม CHULA MOOC มีเนื้อหาทั้งหมด 11 บทเรียน ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับภาษาในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยเนื้อหาครอบคลุมลักษณะเด่นของภาษามนุษย์ที่ทำให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่นๆ องค์ประกอบของภาษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็น เสียง คำ ประโยค ความหมาย การเปลี่ยนแปลงของภาษามนุษย์ข้ามกาลเวลา พลวัตของภาษามนุษย์ในสังคม ความหลากหลายของภาษาในโลก รวมไปถึงภาษากับเทคโนโลยี

 

เนื้อหาในรายวิชานี้:

– ตอนที่ 1 : นิยามการเปลี่ยนแปลงภาษา

– ตอนที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงศัพท์

– ตอนที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงเสียง ตอนที่ 1

– ตอนที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงเสียง ตอนที่ 2

– ตอนที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ ตอนที่ 1

– ตอนที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ ตอนที่ 2

– ตอนที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงความหมาย

– ตอนที่ 8 : การแพร่ของนวัตกรรมทางภาษา

– ตอนที่ 9 : ปัจจัยทางกายวิภาคและปัจจัยทางสังคม

– ตอนที่ 10 : ปัจจัยทางปริชาน

– ตอนที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่

 

คุณสมบัติ:

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

ช่วงเวลาเรียน:

สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2563

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การเปลี่ยนแปลงภาษา: ภาษามนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...