ทุนเต็มจำนวน GKS ทุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาตรีประจำปี 2564

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุน Korean Government Scholarship Program โครงการทุนรัฐบาลเกาหลีประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี

รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี ผลการเรียนดี โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายประจำวัน ให้แก่ผู้ได้รับทุนได้ศึกษา เกี่ยวกับประเทศเกาหลี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– สนับสนุนค่าเรียน

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ค่าใช้จ่ายประจำวัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในหลากหลายสาขาวิชา ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครทุกคนและผู้ปกครองต้องเป็นพลเมืองของประเทศพันธมิตรของโครงการ GKS ที่ได้รับเชิญ

ต้องมีอายุต่ำกว่า 25 ปี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (เกิดหลังวันที่ 1 มีนาคม 2539)

ต้องได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลาย หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564

มีผลเกรดเฉลี่ยมากกว่า 80% หรืออยู่ในอันดับ 20% แรกของระดับชั้น

ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งจิตใจและร่างกาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา

Personal Statement

Study Plan

แบบประเมินผลทางการแพทย์ส่วนบุคคล

ใบรับรองการเป็นพลเมืองของประเทศผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ไทยแบบลงทะเบียนหรือแบบด่วน (EMS) เท่านั้น มายังที่อยู่ดังด้านล่างนี้

Embassy of the republic of Korea (GKS)

23 Thiam-Ruammit Road, Ratchadapisek, Huay-Kwang, Bangkok

10310

 

ปิดรับสมัคร:

12 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศ

overseas.mofa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...