ทุนป.เอกที่ Università degli Studi di Milano ด้านกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ

ทุนระดับปริญญาเอกที่ Università degli Studi di Milano ประเทศอิตาลี โดยเปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในโครงการวิจัยปริญญาเอกร่วมในด้านกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Interuniversity Doctoral Research Programme in International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development (LEES)

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 16,350 ยูโร/ปี (ราว 600,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้านกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ จริยธรรม และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาระดับปริญญาโท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาจบการศึกษาระดับปริญญาโท

– CV

– โครงร่างงานวิจัย

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ผลงานการตีพิมพ์

– ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

14 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unimi

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...