สมัครเลย!! โครงการ TPA’s Partner โดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ชิงทุนดูงานสิงคโปร์!!

โครงการ TPA’s Partner เกิดขึ้นจากสมาคมฯ เห็นความสำคัญของนิสิตและนักศึกษา ซึ่งกำลังจะก้าวต่อไปเป็นผู้นำในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต เพื่อการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือบุคคลที่มีความสนใจให้ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

 

 

ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น Partner ของสมาคมฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TPA’s Alumini รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากทางสมาคมฯ อาทิ การเข้าร่วมงานกิจกรรมทุกกิจกรรมของทางสมาคมฯ การเข้าเรียนหรืออบรมโครงการต่างๆ

และยังได้สิทธิ์ชิงไปศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำที่ประเทศสิงคโปร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรนอกจากนี้ โครงการยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้รู้จักกับบุคคลในสายอาชีพเดียวกัน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาหรือคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลนีสารสนเทศ (IT)

 

จำนวนที่เปิดรับ:

ไม่ระบุ

 

ค่าสมัคร:

ฟรี

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 กันยายน 2020

 

ช่วงที่เข้าร่วมโครงการ:

12 สิงหาคม 2020 – 31 มีนาคม 2021 (โครงการระยะยาว)

 

วิธีสมัคร:

ส่ง portfolio แสดงตัวตนผ่านแฟ้มผลงาน อัพโหลด Transcript และวิดีโอแนะนำตัวเองสั้นๆ พร้อมทั้งกรอกฟอร์มสมัครโครงการให้ครบถ้วน โดยสามารถสมัครได้ในเว็บ https://partner.thaiprogrammer.org

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์โครงการ

เฟซบุ๊กโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...