ทุนจาก NCTU ตั้งแต่ป.ตรี – ป.เอก ศึกษาต่อที่ไต้หวันประจำปีการศึกษา 2021

National Chiao Tung University มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ!! นั่นคือทุน NCTU International Scholarship ประจำปีการศึกษา 2021

โดยเป็นทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก พร้อมได้รับเงินค่าครองชีพอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ระดับปริญญาตรี: ได้รับเงินค่าครองชีพ NT$21,000 ต่อเดือน (ราว 22,000 บาท) และ / หรือยกเว้นค่าเล่าเรียน

– ระดับปริญญาโท: ได้รับเงินค่าครองชีพ NT$22,000 ต่อเดือน (ราว 23,000 บาท) และ / หรือยกเว้นค่าเล่าเรียน

– ระดับปริญญาเอก: ได้รับเงินค่าครองชีพ NT$29,000 ต่อเดือน (ราว 30,000 บาท) และ / หรือยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอเอก ในสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนหรือผลงานวิจัยที่โดดเด่น

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอื่นๆ ของรัฐบาลไต้หวันในเวลาที่สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Transcript

– Letters of recommendation 2 ฉบับ

– คะแนน GMAT/GRE

– มีประสบการณ์การทำงาน

– หลักฐานผลวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ

– หลักฐานผลวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถขอรับทุนได้เมื่อสมัครเข้าเรียน ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 – 30 กันยายนของทุกปี (Spring Semester)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...