ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับป.ตรี – ป.เอก ที่ King Abdulaziz University ซาอุดีอาระเบีย

King Abdulaziz Scholarship ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติแล้วในขณะนี้ :D โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ทางมหาวิทยาลัยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตลอดระยะเวลาการศึกษา เพื่อศึกษาต่อที่ King Abdulaziz University มหาวิทยาลัยรัฐของประเทศซาอุดีอาระเบีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน Sr 900 – Sr 1000 (ราว 7,400 – 8,300 บาท)

– ค่าดูแลสุขภาพ

– ค่าที่พัก

– ค่าช่วยเหลืองานวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครจะต้องมีความประพฤติดี

– ต้องได้รับใบรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี

– ต้องมีอายุระหว่าง 17 – 25 ปีขณะสมัคร

– ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีสำหรับระดับปริญญาโท และไม่เกิน 35 ปีสำหรับระดับปริญญาเอก

– ต้องได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในประเทศของตน โดยต้องมีเกรดขั้นต่ำในระดับดีมาก

– ต้องมีผลวัดคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL (PBT) 500 หรือ TOEFL (CBT) 173 หรือ IELTS 5 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Statement of Purpose

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...