คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ‘Money & Finance’ มีประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและโลกธุรกิจ!

มาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้าน ‘การเงิน’ กัน! เพราะเรื่องเงินคือเรื่องที่สำคัญและเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต

หากเรื่องเงินสำคัญสำหรับคุณ ก็ต้องยิ่งรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านนี้ไว้เลยล่ะ คำศัพท์สำคัญๆ ที่เราลิสต์ไว้ให้จะมีอะไรบ้างนั้น? ก็ไปเรียนรู้ด้านล่างได้เลย : )

 

 

A.T.M. (Automated Teller Machine) – เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ

Banknote – ธนบัตร

Bitcoin – สกุลเงินดิจิทัลซึ่งอนุญาตให้ส่งการชำระเงินจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องผ่านสถาบันการเงิน

Borrow – กู้ยืม

Broke – ยากจน / ไม่มีเงิน

 

 

Budget – งบประมาณสำหรับการใช้งาน

Cash – เหรียญ เงินสด ธนบัตร

Cash dispenser – ตู้กดเงินสดอัตโนมัติที่ลูกค้าธนาคารสามารถถอนเงินได้

Cashier – เจ้าหน้าที่การเงิน / พนักงานรับจ่ายเงิน

Cheque / Check – เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ

 

 

Coin – เหรียญโลหะที่มีตราประทับทางการใช้แทนเงิน

Currency – สกุลเงินเงินที่ใช้ในประเทศ

Debt – หนี้เงินที่บุคคลหนึ่งเป็นหนี้อีกคนหนึ่ง

Deposit – เงินฝาก / เงินมัดจำ

Donate – เงินบริจาคโดยเฉพาะเพื่อการกุศล

 

 

Exchange rate – อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง

Fee – ค่าธรรมเนียม

Instalment – เงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวดๆ

Interest – ดอกเบี้ยเงินที่จ่ายสำหรับการกู้ยืมหรือการลงทุนเงิน

Invest – การลงทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยหรือกำไร

 

 

Legal tender – ตั๋วเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

Lend – ให้ยืมหรืออนุญาตให้ใช้เงินที่ต้องส่งคืนโดยปกติพร้อมดอกเบี้ย

Loan – เงินกู้รวมของเงินที่ยืมและคาดว่าจะจ่ายคืนพร้อมดอกเบี้ย

Owe – การเป็นหนี้ใครบางคน

Petty cash – เงินสดย่อยเงินสดจำนวนเล็กน้อยที่เก็บไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

 

 

Receipt – ใบเสร็จรับเงินเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการจ่ายเงินสำหรับบางสิ่งบางอย่าง

Refund – ขอชำระเงินคืน

Tip – เงินจำนวนเล็กน้อยที่มอบให้กับพนักงานเสิร์ฟ คนขับรถแท็กซี่ ฯลฯ

Withdraw – ถอนใช้เงินจากบัญชีธนาคาร

 

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆ ว่าคำศัพท์เหล่านี้จำเป็นและมีประโยชน์สุดๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในโลกธุรกิจ ไม่แน่ว่ามันอาจช่วยพัฒนาศักยภาพของคุณในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น :)

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...