ทุนเต็มจำนวน & ทุนสนับสนุนบางส่วนระดับป.โทด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ที่อิสราเอล

นักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมห้ามพลาด! เตรียมตัวให้ดีเพราะขณะนี้ทาง The Hebrew University of Jerusalem แห่งประเทศอิสราเอล มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาที่คณะเกษตรศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

โดยเป็นทุนการศึกษาทั้งแบบเต็มจำนวน และทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน มอบให้เฉพาะกับผู้สมัครจากประเทศที่กำลังพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่านั้น รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าครองชีพรายเดือน และค่าวีซ่า

– ทุนสนับสนุนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

– ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางวิชาการ

– ผู้สมัครต้องประสบปัญหาทางด้านการเงิน

– ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง และมีประโยชน์ต่อชุมชน

– ผู้สมัครต้องมีทักษะการเป็นผู้นำ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน – 1 มีนาคม ของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

intschool.agri

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...