500 สุภาษิตภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์และถูกใช้บ่อย เรียงตามตัวอักษร A – Z

Proverbs คืออะไร? Provers หรือ ‘คำสุภาษิต’ คือข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือคำแนะนำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

คำแนะนำในสุภาษิตมักมาจากประสบการณ์หรือความเป็นจริงที่ยึดถือกันมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งคำสุภาษิตนี้สามารถพบได้ในทุกภาษาและทุกวัฒนธรรม นั่นคือเสน่ห์แห่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศ

วันนี้เราจึงได้รวบรวมสุภาษิตภาษาอังกฤษกว่า 500 สุภาษิตที่น่าสนใจและถูกใช้บ่อย พร้อมกับความหมายที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเรียงตามตัวอักษรดังนี้

 

 

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร A

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร B

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร C

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร D

 

 

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร E

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร F

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร G

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร H

 

 

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร I

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร J – K

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร L

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร M

 

 

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร N

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร O

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร P – Q

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร R

 

 

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร S

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร T

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร U – V

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร W

สำนวนสุภาษิตตัวอักษร X – Y – Z

 

 

จุใจกันเลยทีเดียว! แต่ละสุภาษิตก็มีความทั้งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป ถือเป็นคำสอนในการใช้ชีวิตที่มีประโยชน์มากๆ เลย ^^’

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...