Graduate Degree Fellowship ทุนเต็มจำนวนระดับสูงกว่าป.ตรี ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

ทุนเรียนต่อสหรัฐอเมริกามาถึงแล้ว!! นั่นคือทุน Graduate Degree Fellowship 2021 ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาทั้งจากเอเชีย, แปซิฟิก และสหรัฐอเมริกา เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โดยเป็นทุนการศึกษาจาก East-West Center ศึกษาต่อที่ University of Hawai’i ที่ Mānoa (UHM) รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา

– ค่าที่พัก

– เงินค่าครองชีพ

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

– Business Administration

– Economics

– Geography

– Business Administration (Global MBA-Japan Track)

– Natural Resources & Environmental Management

– Ocean and Resources Engineering

– Oceanography

– Pacific Island Studies

– Public Administration

– Sociology

– Tropical Plant & Soil Science

– Urban and Regional Planning

– Master of Law

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองของประเทศในแปซิฟิกและเอเชีย รวมถึงรัสเซีย

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

– สำหรับระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยผลการเรียนดี

– สำหรับระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้วยผลการเรียนดี

– มีประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพเต็มเวลาอย่างน้อยสองปี (ได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย) ในขณะที่สมัคร

– สำหรับระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 35 ปีในขณะที่สมัคร

– สำหรับระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องมีอายุต่ำกว่า 45 ปีในขณะที่สมัคร

– มีสุขภาพที่ดี

– ต้องกลับประเทศบ้านเกิดหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ คลิก!

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

eastwestcenter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...