ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน ทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในยามฉุกเฉิน!!

อาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งในงานที่ต้องพบปะกับผู้คนมากมาย รวมถึงชาวต่างชาติด้วย ดังนั้นทักษะภาษาอังกฤษจึงเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ

แม้ผู้ที่ไม่ใช่พยาบาล การสื่อสารภาษาอังกฤษในหมวดหมู่การแพทย์ได้ก็จะยิ่งมีประโยชน์ยามเกิดเหตุฉุกเฉินในต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ในวันนี้เราจึงนำคอร์สเรียนภาษาอังกฤษฉบับการพยาบาลพื้นฐานมาฝาก

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ แนวทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่าย การทำแผล การฉีดยา การให้สารน้ำและเลือด การเก็บสิ่งส่งตรวจ การดูแลก่อนและหลังผ่าตัด

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการ การซักประวัติ การรับใหม่ การจำหน่ายและนำไปประยุกต์ใช้ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการทำแผลและนำไปประยุกต์ใช้ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการฉีดยา การให้สารน้ำและเลือดและนำไปประยุกต์ใช้ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจและนำไปประยุกต์ใช้ได้

– ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์ และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในการดูแลก่อนและหลังผ่าตัดและนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 2 นาที)

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาลพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...