ทุนวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สหรัฐอเมริกา

The Society of Fellows Fellowships สำหรับปีการศึกษา 2021-2024 เปิดรับสมัครแล้ว! โดยเป็นทุนด้านการวิจัยและการสอน ในด้านเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยจะได้เข้าร่วมโครงการที่ Princeton University, New Jersey สหรัฐอเมริกา

โดยเปิดรับสมัครถึง 3 ทุนด้วยกัน ดูรายละเอียดกันได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนการศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (OPEN) จำนวน 2 ทุน

2. ทุนการวิจัย Humanistic Studies (HUM) จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจบการศึกษาระดับปริญญาเอกในช่วงเวลาที่โครงการเปิดรับสมัคร โดยต้องได้รับปริญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 สิงหาคม 2020 หรือ

– ผู้สมัครที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและคาดว่าจะจบภายใน 15 มิถุนายน 2021 และเสร็จส่วนที่สำคัญของวิทยานิพนธ์แล้วมากกว่าครึ่งมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Cover Letter

– Curriculum Vitae

– Writing Sample

– Research Project for the Fellowship Term

– Two Course Proposals

– Ph.D. certificate

– Official transcript

– Degree confirmation letter from advisor

– Progress to degree (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

princeton

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...