มูลนิธิกำลังใจมอบทุนป.ตรี ให้นศ.เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนกว่า 20 ทุน!

ทุนการศึกษาสำหรับน้องๆ ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมูลนิธิกำลังใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการแพทย์ การศึกษา และสาธารณประโยชน์

ทางมูลนิธิเล็งเห็นแล้วว่าการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้ประเทศชาติ ไม่ได้มีเฉพาะสาขาครูเพียงเท่านั้น แต่สาขาอื่นๆ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเป็นทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ รุ่นที่ 2 จำนวน 10 ทุน

– โครงการคุณหมอของกำลังใจ จำนวน 2 ทุน

– โครงการ Gumlungjai Scholars ทุนการศึกษา คณะ/สาขา อื่นๆ จำนวน 8 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สอบติดคณะศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาด้านการเงิน

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นครู

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

 

2. โครงการคุณหมอของกำลังใจ

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สอบติดคณะแพทยศาสตร์

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาด้านการเงิน

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการเป็นแพทย์

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

 

3. โครงการ Gumlungjai Scholars

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สอบติดมหาวิทยาลัยในคณะสาขาวิชาต่างๆ ยกเว้น ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และแพทยศาสตร์

– ขาดแคลนทุนทรัพย์ และประสบปัญหาด้านการเงิน

– เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยมีประวัติการทำผิดวินัยที่ร้ายแรง

– มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาต่อในคณะ สาขาวิชาต่างๆ

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

โครงการกำลังใจสร้างครูของชาติ รุ่นที่ 2

โครงการคุณหมอของกำลังใจ

โครงการ Gumlungjai Scholars

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ทาง QR Code ดังรูปภาพด้านล่างนี้

 

 

ปิดรับสมัคร:

26 มิถุนายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook: @มูลนิธิกำลังใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...