ASEAN-ACT รับสมัครเพื่อนร่วมงานประจำสาขากรุงเทพฯ หมดเขต 30 มิ.ย. 63

ใครกำลังมองหางานดีๆ ห้ามพลาด!! โอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่างชาติพร้อมโอกาสที่จะก้าวหน้าบนเส้นทางอาชีพที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านการทำงาน

ASEAN – Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 2 ตำแหน่ง ประจำสาขาที่กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

1. Policy Dialogue & Partnerships Director

รายละเอียดงานพื้นฐาน :

สนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการสนับสนุนด้านกระบวนการยุติธรรม พัฒนากลไกและเครื่องมือต่างๆ สนับสนุน ASEAN-ACT ให้เข้าถึงทรัพยากระหว่างประเทศ ภูมิภาค และภายในประเทศ และอื่นๆ

 

คุณสมบัติ:

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ในด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การพัฒนาระหว่างประเทศ การพัฒนาทางสังคม หรือที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ทำงานระดับอาวุโส

 

2. Consultant – Victim Recovery and Reflection Period

รายละเอียดงานพื้นฐาน:

จัดให้มีการออกแบบเกี่ยวกับโครงสร้างรายงานในประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิของเหยื่อ จัดทำรายงาน desk review พัฒนาชุดคำถามสำหรับสัมภาษณ์ และอื่นๆ

 

คุณสมบัติ:

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรม สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

หมดเขต:

30 มิถุนายน 2020 เวลา 5 โมงเย็น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: Take A Walk, Talk International Law ท่องโลกกว้างด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...