การประกวดรางวัลช่อมะกอกปีที่ 6 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

สุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย ทุกเรื่องราวล้วนถูกถ่ายทอดผ่านศิลปะที่รับรู้ได้ผ่านสายตา การอ่าน และถ้อยกวีที่สวยงาม

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ บทกวี และภาพถ่าย รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 6 : 6th Olive Branch Awards 2020 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ประเภทการประกวด:

– สุนทรพจน์

– บทกวี

– ภาพถ่าย

 

คุณสมบัติ:

ประเภทสุนทรพจน์

– นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษา ที่มีอายุเทียบเท่าระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6

– ส่งผลงานบทสุนทรพจน์ได้เพียงคนละ 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ไม่เกิน 15 นาที

– ผู้ที่ผลงานผ่านรอบคัดเลือก ต้องมากล่าวสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2563 หากไม่สามารถมาได้ถือว่าสละสิทธิ์

 

ประเภทบทกวี

– เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือผู้อยู่นอกระบบการศึกษาที่มีอายุเทียบเท่ากับระดับการศึกษาข้างต้น

– รูปแบบบทกวีฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 10 บท /บทกวีไร้ฉันทลักษณ์ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

– ส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน

 

ประเภทภาพถ่าย

– เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

– ส่งประเภทบุคคล ไม่เกินคนละ 3 ภาพ

– ส่งเฉพาะไฟล์ภาพ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล

– ตั้งชื่อภาพถ่าย เขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 3 บรรทัด

– ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และ/หรือต้องไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

 

กำหนดระยะเวลา:

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 

รางวัลการประกวด:

สุนทรพจน์

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล

 

บทกวี

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 

ภาพถ่าย

– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม:

– คุณวิโรจน์ รัตนะ 074-289456

– Facebook : olivebranchips

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...