ทุนจากรัฐบาลจีน สนับสนุนค่าเล่าเรียนตั้งแต่ระดับป.ตรี ศึกษาที่ Soochow University

ทุนจากรัฐบาลมณฑลเจียงซู ประเทศจีน มีทุนการศึกษาสนับสนุนค่าเล่าเรียนให้นักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ Soochow University

นั่นคือทุนการศึกษา Jasmine Jiangsu Scholarship ในระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมทางวิชาการ ดูรายละเอียดได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– ศึกษาศาสตร์

– พยาบาลศาสตร์

– เภสัชศาสตร์

– รังสีเทคนิค

– วิทยาศาสตร์

– วิศวกรรมศาสตร์

– บริหารธุรกิจ

– การท่องเที่ยว

– และอื่นๆ อีกมากมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายอยู่ในเกณฑ์ดี และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

– ผู้สมัครต้องมีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IETLS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา

– ใบรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

– ใบรับรองผลการศึกษา

– จดหมายแนะนำตัว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinjiangsu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...