ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก Regent’s University London สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย Regent’s University London ใจดีมอบทุนการศึกษา Undergraduate Scholarships ให้กับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นักเรียนที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยในปี 2020 และ 2021 มีโอกาสได้รับทุนนี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเรียนสาขาวิชาใดก็ตาม ขอแค่มีคะแนนถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

 

 

วิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัย

 

ระดับทุน:

ปริญญาตรี

 

มูลค่าทุน:

ทุนการศึกษามูลค่า 1,500 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 60,000 บาทต่อปี)

 

จำนวนทุน:

ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติใดก็ได้

– ได้รับผลการเรียน B จำนวน 3 ตัวในระดับ A Level หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

หลังจากสมัครเข้าเรียนปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (สาขาใดก็ได้) ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณามอบทุนให้เอง หากนักศึกษามีผลการเรียนถึงตามเกณฑ์ที่กำหนด

 

วันสิ้นสุดการสมัคร:

เปิดรับตลอดปีการศึกษา 2020 และ 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...