AsiaGlobal Fellows Program ทุนพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ ให้ผู้มีประสบการณ์ 8 – 25 ปี

เรียกได้ว่าในปัจจุบัน สังคมของโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจ นั่นจึงเป็นที่มาของโปรแกรม AsiaGlobal Fellows Program

AsiaGlobal Fellows มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพในระดับกลางที่มีอนาคต ได้พัฒนาทักษะให้มีความเป็นผู้นำ พร้อมความเข้าใจโลกจากในมุมมองที่กว้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นโครงการที่มีทุนให้ผู้เข้าร่วมอีกด้วย รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

รายละเอียดโปรแกรม:

โปรแกรมนี้กำกับและบริหารงานโดย Asia Global Institute ของมหาวิทยาลัยฮ่องกง (HKU) เป็นโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบสหวิทยาการเพื่อไปสู่ระดับโลกสำหรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำที่มีอิทธิพลในอนาคต และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในปัญหาระดับโลกจากมุมมองของเอเชีย

 

วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม:

24 สิงหาคม – 24 พฤศจิกายน 2020 ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง, Asia Global Institute

 

มูลค่าทุนที่จะได้รับ:

– ค่าครองชีพรายเดือน

– ที่พักในมหาวิทยาลัย

– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครทุกเชื้อชาติ สัญชาติ และทุกอาชีพ มีสิทธิ์สมัคร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 8 – 25 ปี

– มีประสบการณ์ด้านการเมือง การกำหนดนโยบาย การวิจัยเชิงนโยบาย ทั้งในภาคประชาสังคมหรือในภาคธุรกิจ

– มีความสนใจเป็นพิเศษในภูมิภาคเอเชีย

– ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กร สังคม และโลกกว้าง

– ต้องมีความสามารถระดับสูงในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ

 

จำนวนที่รับ:

16 คน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– บรรยายโดยนักวิชาการและผู้นำที่มีประสบการณ์

– การเยี่ยมชมองค์กรเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่าย

– ศึกษาเมืองหลวงในทวีปเอเชีย

– การฝึกอบรมทักษะความเป็นผู้นำ

– แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนขนาดใหญ่ในฮ่องกง

– การให้คำปรึกษานักศึกษาปริญญาตรีของ HKU

– การเข้าสัมมนา

– การทำวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติม

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asiaglobalfellows

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...