เข้าร่วมฟรี!! ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม  2563 น้องๆ นักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

 

กิจกรรมในงาน:

– รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– เรียนรู้วงจรแอนะล็อกและดิจิทัล

– ทดลองสร้างวงจรจริง

– ประกอบวงจรด้วยการบัดกรี

– การละเล่นและนันทนาการ

– คัดเลือกทีมโรงเรียนเป็นตัวแทนแข่งขัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 หรือ ม.2 เท่านั้น)

2. มีความสนใจทางด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.robot.nu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

17 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.robot.nu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...