ทุนวิจัยป.เอก จาก DAAD ด้าน Social Dynamics of the Self ที่ประเทศเยอรมนี

ทุน DAAD เปิดรับสมัครผู้สนใจทำวิจัยปริญญาเอกสาขา “Social Dynamics of the Self (SELF) ” ณ สถาบันวิจัยด้านสังคมศาสตร์ Bremen International Graduate School (BIGSSS) ประเทศเยอรมนี

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาโทมาในสาขารัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้ทำวิจัยในระดับปริญญาเอก พร้อมเงินเดือนครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนจาก DAAD

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอกสาขา “Social Dynamics of the Self” (SELF)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ในสาขารัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน

– มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่ทางสถาบันระบุไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– บทคัดย่อ

– Statement of Purpose

– ใบรับรอง MA / BA / Diplom / Magister

– ใบรับรองผลการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

– การรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– Letters of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารสมัครขอรับทุนระดับปริญญาเอกทางออนไลน์ได้ที่ campusnet.jacobs-university.de โดยต้องรวบรวมเอกสารเป็นรูปแบบไฟล์ .pdf เท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร:

29 กุมภาพันธ์ 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bigsss-bremen.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...