อบรมฝึกอาชีพฟรี! ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

ในปัจจุบันก็มีศูนย์ฝึกอาชีพฟรีๆ มากมายให้ผู้ที่สนใจศึกษา และหนึ่งในนั้นคือ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง ที่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงานรวมถึงผู้ที่สนใจเข้าอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

โดยมีทั้งหลักสูตรตั้งแต่ 60 ชั่วโมง – 160 ชั่วโมงในหลากหลายสาขาวิชาที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างเป็นอาชีพของตนเองได้ รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร:

– วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

– วิชาเบเกอรี่

– วิชาอาหารคาว-หวาน

– วิชาจัดดอกไม้

– วิชาศิลปประดิษฐ์

– วิชาศิลปประยุกต์

– วิชาเพ้นท์เล็บ

– วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

– นวดไทยเพื่อสุขภาพ

– การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

– วิชาเสริมสวย

– วิชาตัดผมขาย

– วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

– วิชาสร้างแบบเสื้อผ้า

– วิชาเย็บจักรอุตสาหกรรม

 

ช่วงเวลาเรียน:

สามารถเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดดังภาพด้านบน

 

สถานที่เรียน:

ศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูง (ข้างสำนักงานเขตสะพานสูง) ซอยรามคำแหง118 ถนนรามคำแหง

 

หลักฐานในการสมัคร:

– รูปถ่ายขนาด1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– วุฒิการศึกษา(เฉพาะวิชานวด)

– ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (เฉพาะวิชานวด)

 

วิธีสมัครเรียน:

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูง (ข้างสำนักงานเขตสะพานสูง) ซอยรามคำแหง118 ถนนรามคำแหง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-3722903

Facebook @ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...