ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทุนจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ทุนเรียนดีเยี่ยม ทุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนเรียนดีเยี่ยม

เกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50-4.00

ยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด จำนวน 10 ทุน

 

2. ทุนเรียนดี

เกรดเฉลี่ย 5ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00-3.49

ยกเว้นค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง จำนวน 10 ทุน

 

3. ทุนส่งเสริมการศึกษา

– รายงานตัว ตั้งแต่1 พ.ย. 62 – 15 ก.พ. 63 : ได้รับทุนจำนวน 3 เทอมๆ ละ 10,000 บาท มีจำนวน 200 ทุน

– รายงานตัว ตั้งแต่ 16 ก.พ. 63 – 30 เม.ย. 63 : ได้รับทุนจำนวน2 เทอมๆละ 10,000 บาท มีจำนวน 400 ทุน

– รายงานตัว ตั้งแต่ 1 พ.ค. 63 – 19 มิ.ย. 63 : ได้รับทุนจำนวน 2 เทอมๆละ 5,000 บาท มีจำนวน 200 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ในส่วนของรายละเอียดทุนการศึกษา คุณสมบัติและรายละเอียดของผู้รับทุน สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่วิทยาลัยดุริยศิลป์ โทร. 053 248 037

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว รายละเอียดการสมัคร ติดต่อศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053 851478 – 86 ต่อ 240, 241

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...