ทุน MA Nationalism ศึกษาต่อด้านชาตินิยมที่ Central European University ประเทศฮังการี

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ Central European University ประเทศฮังการี อย่าง MA Nationalism Scholarship เปิดรับสมัครแล้ว!

เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาชาตินิยม (Nationalism Studies) รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน, ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาชาตินิยม (Nationalism Studies)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษานานาชาติจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร

– นักศึกษาที่เคยศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกสาขา (รวมถึงปรัชญา, สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา , ประวัติศาสตร์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, ภาษา, วารสารศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ) สามารถสมัครได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letters of recommendation

– Academic records

– CV หรือ Resume

– หลักฐานความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nationalism.ceu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...