DESY Summer Student Program แจกทุนเต็มจำนวนภาคฤดูร้อน ประเทศเยอรมนี

DESY Summer Student Program ของประเทศเยอรมนี เป็นโครงการนักเรียนภาคฤดูร้อนระหว่างประเทศที่ผู้สมัครจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ถึงประเทศเยอรมนี รายละเอียดการสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษา 100 คนที่ได้รับเลือก

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

21 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2020

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชาดังต่อไปนี้

– ฟิสิกส์

– ชีววิทยา

– เคมี

– ผลิกศาสตร์

– วัสดุและวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยา

– คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวต่างชาติ

– ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมกับ DESY ในฐานะนักเรียนภาคฤดูร้อนมาก่อนไม่มีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

– จำเป็นต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– University Transcript

– CV

– 2 Recommendation Letters

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

summerstudents.desy.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...