โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2 ตอน “Agri-Intelligence Engineering”

โครงการต้นกล้านวัตกรรมเกษตรไทย ปีที่ 2 ตอน “Agri-Intelligence Engineering” จัดโดยหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถริเริ่มนำความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี ร่วมกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อช่วยเกษตรไทยให้ก้าวไกลสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถสมัครโดยกรอกข้อมูลทีมและส่งเรียงความเรื่อง “เกษตรอัจฉริยะ” ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ทางโครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน (10 ทีม)

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้เข้าอบรมเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจากวิทยากรและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ตลอดระยะเวลา 2 วันของการอบรม ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563

หลังจากการเรียนรู้ แต่ละทีมจะกลับไปศึกษาทดลองเพิ่มเติม และพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมทางการเกษตร แล้วนำมานำเสนอและรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์จริงด้านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร เพื่อชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

ปิดรับสมัคร:

18 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Agricultural Engineering – KMITL

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...