หลักสูตร “เตรียมตัวสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว!!

ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดหลักสูตร “เตรียมตัวสอบเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทย” ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

ผู้สอน:

สอนโดยครูฝึก/อดีตครูฝึกและกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกเรือการบินไทย

 

กำหนดการ:

วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2562 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ โรงแรม KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ค่าธรรมเนียม 2,900 บาท สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด! สมัครสายการบินอื่นก็เรียนได้!)

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1: ชำระค่าอบรม โดยนำฝากเงินเข้าบัญชีประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “โครงการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะที่ 2” ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-1-08013-9

ขั้นตอนที่ 2: จัดเตรียมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3: กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ลิงค์นี้ https://1th.me/CDaR6 หรือ แจ้ง 1. คำนำหน้าชื่อ 2. ชื่อ-สกุล 3.เบอร์โทรศัพท์ และ 4.ที่อยู่ พร้อมแนบเอกสารการชำระเงินส่งมาทางอีเมล [email protected]

ขั้นตอนที่ 4: หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์ เมื่อกดส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม จะได้รับอีเมลยืนยันการส่งใบสมัครจากเว็บไซต์ หรือหากท่านส่งรายละเอียดการแจ้งสมัครมาทางอีเมล จะได้รับอีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการสมัครจากเจ้าหน้าที่ (โปรจัดเก็บอีเมลไว้เป็นหลักฐาน)

ขั้นตอนที่ 5: เข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ www.researchforthailand.org

กรอกใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ https://1th.me/CDaR6

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Research For Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...