‘การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยอาหารและโภชนาการ’ คอร์สออนไลน์จาก Deakin U.

อีกหนึ่งคอร์สออนไลน์ที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น กับคอร์ส ‘อาหารและอารมณ์: การปรับปรุงสุขภาพจิตด้วยอาหารและโภชนาการ’

คอร์สดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง Deakin University กับ The Food & Mood Centre ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

เรียนรู้ว่าตัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพสามารถปรับปรุงสุขภาพจิตและสมองของคุณได้อย่างไร รวมถึงสำรวจว่าอาหารในประจำวันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสมองได้อย่างไร

 

วิชาที่จะได้เรียนรู้:

– ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร / โภชนาการกับสุขภาพจิตและสมอง

– ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออาหาร, โภชนาการและสุขภาพจิต

– สไตล์อาหาร, พฤติกรรมการกิน แนวทางและการประเมินผล

– การอักเสบและจุลินทรีย์ในลำไส้ต่อสุขภาพจิต

– วิธีการรับประทานอาหารที่สามารถปรับให้เหมาะสมสำหรับสุขภาพจิตและสมอง

 

สิ่งที่จะได้รับ:

– อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร / โภชนาการและสุขภาพจิตและสมอง

– อธิบายว่าอาหารและโภชนาการอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตและสมองอย่างไร

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ด้านสุขภาพจิต หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพทกับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและสมอง หรือมีบทบาทเกี่ยวข้องกับอาหารการกินและการศึกษาด้านสุขภาพจิตและสมอง

 

ค่าใช้จ่าย:

ฟรี

 

สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...