มจพ. เปิดให้ทุนเรียนต่อปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok) มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนสุงสุด 12 ทุน โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน 12 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้

1. English program in Electrical Engineering

2. English program in Robotic Engineering and Automation Systems

3. International program in Innovative Materials Engineering

4. International program in Chemical Engineering

5. International program in Aerospace Engineering

6. International program in Mechanical Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.kmutnb.ac.th

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อขอสมัครทุนที่ ciep@eng.kmutnb.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1 ปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2019

รอบที่ 2 ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.eng.kmutnb.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...