ทุนเข้าร่วมโครงการ Global Change Leaders อบรมผู้นำระยะสั้นที่ประเทศแคนาดา

เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำระยะสั้น Global Change Leaders เป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ที่ประเทศแคนาดา

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้!!

 

 

กำหนดการ:

1 มิถุนายน 2020 – 17 กรกฏาคม 2020

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดโครงการ Global Change Leaders จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก อาหารให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำวีซ่าผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำระยะสั้น (7 สัปดาห์) ณ ประเทศแคนาดา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่ coady.stfx.ca

 

ปิดรับสมัคร:

22 พฤศจิกายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

coady.stfx.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...