University of Wisconsin–Stout แจกทุนเรียนป.ตรี-โท ไม่จำกัดสาขา ที่สหรัฐฯ

University of Wisconsin–Stout เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขา

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 (ประมาณ 152,000 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษามูลค่า $6,000 (ประมาณ 182,000 บาท) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตสหรัฐอเมริกา

2. มีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี) และมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท)

3. มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีและโท ณ University of Wisconsin–Stout จะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwstout.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...