เปิดรับสมัครแล้ว!! ทุนศึกษาต่อ ณ École normale supérieure ประเทศฝรั่งเศส

École normale supérieure ประเทศฝรั่งเศส เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติสมัครเข้าเรียนและรับทุนการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรชั้นสูง

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อสาขา Arts & Humanities จำนวน 10 ทุนการศึกษา และทุนเรียนต่อสาขา Sciences จำนวน 10 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรปริญญาโท / ประกาศนียบัตรชั้นสูงใน École normale supérieure สาขาต่อไปนี้

– Arts & Humanities

– Sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุไม่เกิน 26 ปี

2. ไม่เคยสมัครทุนนี้มาก่อน

3. ผู้สมัครต้องไม่เคยอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมาติดต่อกันมากกว่า 10 เดือน ในข่วงปีการศึกษาที่มีการคัดเลือกทุน (1 กันยายน – 31 สิงหาคม)

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสมัครและสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

สาขา Arts & Humanities ปิดรับสมัครวันที่ 29 พฤศจิกายน 2019

สาขา Sciences ปิดรับสมัครวันที่  15 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ens.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...