ลงทะเบียนเลย! คอร์สเรียนออนไลน์ “กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ” ฟรีจากจุฬาฯ

เปิดให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนเรียนแล้วกับคอร์ส “กฎหมายพื้นฐานสำหรับธุรกิจ” รุ่นที่ 2 คอร์สเรียนออนไลน์จากจุฬา ผ่านเว็บไซต์ https://mooc.chula.ac.th

ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กลุ่มเป้าหมาย:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

ความรู้ทางด้านกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองมากกว่าการเป็นลูกจ้าง หรือเป็นทั้งลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนไปพร้อมกับการทำธุรกิจเล็กๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ บน Social Network การทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ (Startup) หรือว่าการทำธุรกิจแบบ SMEs ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายอยู่ ณ ตอนนี้

ดังนั้นกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นที่นิสิตและประชาชนทั่วไปควรรู้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยเนื้อหาประกอบด้วย

 

บทที่ 1 กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ

– ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับธุรกิจ

– รูปแบบของธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องรู้

– รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและมีอะไรบ้าง

– การจดทะเบียนพาณิชย์ของธุรกิจไทย

– การจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์และการขอเครื่องหมาย DBD สำคัญอย่างไร

 

บทที่ 2 กฎหมายน่ารู้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

– กฎหมายพื้นฐานกับธุรกิจ

– จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

– นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ

– กฎหมายพื้นฐานสำหรับสตาร์ทอัพ (Startup)

– กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กร

– กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการค้าคืออะไร

– กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศคืออะไร

– กฎหมายธุรกิจที่สำคัญสำหรับการบริหารองค์กรมีอะไรบ้าง

– ประเทศไทยกับหลักกฎหมายการประกันทางธุรกิจ

– หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางกฎหมาย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...