อยากเรียนปารีสสมัครเลย!! ทุน Emile-Boutmy เรียนต่อระดับป.ตรี-โท ไม่จำกัดสาขาวิชา

ทุน Emile-Boutmy เป็นทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ณ Paris Institute of Political Studies ประเทศฝรั่งเศส

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและโท (ไม่จำกัดสาขา) ณ Paris Institute of Political Studies ประเทศฝรั่งเศส

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบวัดระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

2. สมัครเรียนระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

3. สมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี ปิดรับสมัคร 13 เมษายน 2020

ระดับปริญญาโท ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sciencespo.fr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...