ทุนการศึกษามูลค่า 153,000 บาท จาก University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์

University of Canterbury แจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีเงื่อนไขทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า $5,000 (ประมาณ 153,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร คลิกที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

1. สมัครเรียนระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

2. สมัครเรียนระดับปริญญาโท คลิกที่นี่

3. สมัครขอรับทุนการศึกษา คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.canterbury.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...