ทุนฟุตบอลเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะฟุตบอลและภาษาอังกฤษ โดย “มูลนิธิซิโก้” รวม 15 ทุน

รับสมัครแล้ว!! ชิงทุนฟุตบอลไปประเทศอังกฤษกับโค้ชซิโก้ ทุนฟุตบอลเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะฟุตบอลและภาษาอังกฤษ โดย “มูลนิธิซิโก้” ณ Brooke House College Football Academy, Market Harborough ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุน 15 ทุน ทุนละ 190,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

พัฒนาทักษะฟุตบอลและภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เยาวชน เพศชายทั่วประเทศไทย อายุระหว่าง 12 -14 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2550)

2. เป็นผู้มีใจรักฟุตบอล และมีทักษะฟุตบอล

3. ผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียน สัญชาติไทยกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย และมีบัตรประชาชนไทย

4. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม

5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเล่นฟุตบอล

6. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

การคัดเลือก:

วันที่ 20 หรือ 21 กรกฎาคม 2562 วันใดวันหนึ่ง ตามประกาศของมูลนิธิซิโก้ โดยผู้สมัครจะทราบรอบวันลงคัดเลือกของตนเองพร้อมหมายเลขประจำตัว ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 กรกฎาคม 2562 หรือเมื่อเต็ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Zico Foundation

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...