ข่าวดี!! CP ALL เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์”

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์” โดยมีรายละเอียดการรับสมัครงานดังต่อไปนี้

 

 

ลักษณะงาน

1. จัดทำแผนการพัฒนาสินค้าตามเอกสารใบ Brief และจัดทำ Product Design ของสินค้า

2. ทดสอบสินค้า SCREEN TEST ตรวจสอบสินค้า จัดเก็บ จัดเตรียมตัวอย่างสินค้า ตรวจสอบสินค้าทางกายภาพ นัดหมายผู้ที่เกี่ยวข้องในการ SCREEN TEST รวมทั้งทดสอบ และสรุปผล

3. จัดทำเอกสารใบ Brief ให้แก่เจ้าหน้าทดสอบทางประสาทสัมผัส ติดตามผลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

4. เข้าร่วมทดสอบสินค้าระดับ LAB SCALE และ BATCH PRODUCTION และทดสอบ SHELF LIFE ของสินค้า สรุปและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. ชี้แจงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์กับฝ่ายประกันคุณภาพ

6. จัดเก็บ และรวบรวมเอกสารในการทดสอบสินค้าแต่ละชนิดในทุกขั้นตอนแยกเป็น PMA รวมทั้งจัดทำบันทึกคุณภาพ การ Handling สินค้า

7. ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคนิค หรือปัญหาและอุปสรรคได้ในเบื้องต้น

8. ออกสำรวจตลาด ตามแผนการสำรวจตลาดร่วมกับ MPP team พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลของสินค้าที่ได้จากการสำรวจตลาดและสรุปผลการสำรวจตลาด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ปริญญาตรี-โท ด้าน Food Science, จุลชีววิทยา, หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านโรงงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานที่สำนักงาน แจ้งวัฒนะได้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครงานที่เว็บไซต์ job.cpall.co.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Job CP ALL

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...