สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์รับสมัครพนักงาน เงินเดือนเริ่มต้น 39,000 บาท

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยงานด้านกงสุล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 1,750 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือน (ประมาณ 39,000 บาท)

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุระหว่าง 22-45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3. มีถิ่นพำนักอยู่ในสิงคโปร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

4. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนและสามารถขับรถยนต์ได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop ระบบอินเตอร์เน็ตและการลงโปรแกรมเบื้องต้นได้

6. สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaiembassy.sg โดยยื่นส่งทางไปรษณีย์ หรืออีเมล thaisgp@singnet.com.sg (ระบุหัวข้อสมัครงาน)

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Royal Thai Embassy, Singapore – สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...