สถานทูตฝรั่งเศสมอบทุนป.โท ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% พร้อมตั๋วเครื่องบินและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

สถานทูตฝรั่งเศสมอบทุนค่าเล่าเรียน สำหรับผู้ที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

ผู้ได้รับทุนจะได้รับสถานะ “นักเรียนทุนรัฐบาลฝรั่งเศส (BGF)”

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 1 ทุน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ต่อไปนี้

1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ 1 ใบ

2. ยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

3. สิทธิ สวัสดิการพิเศษต่างๆ อาทิ ประกันสุขภาพ การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ

4. มีหน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนรัฐบาลโดยเฉพาะ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท เฉพาะสาขากฎหมายมหาชน การพัฒนาระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 34 ปี ในวันที่สมัคร

3. ได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วเท่านั้น

4. หลักสูตรที่เรียนต้องอยู่ในสาขาดังที่ระบุไว้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV/Resume ประวัติส่วนตัว

– Letter of Motivation จดหมายระบุเหตุผล เป้าหมายในการศึกษา

– Transcript ใบรายงานผลการศึกษา

– Enrollment Attestation หลักฐานแสดงการตอบรับจากทางสถาบัน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารตามรายการข้างล่าง มาที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

19 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...