เชิญเข้าร่วมประกวดวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนต่อป.ตรี-โท ที่ Woosong U. เกาหลีใต้

ขอเชิญน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคคลทั่วไปเข้าร่วมการประกวดวิดีโอสั้นภาษาอังกฤษ เพื่อชิงทุนการศึกษาเรียนต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ณ Woosong University เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้

 

 

หัวข้อ:

“WHY SOUTH KOREA IS A GREAT STUDY ABROAD DESTINATION ?”

 

รางวัล:

อันดับ 1 ทุนการศึกษา 80% จํานวน 1 รางวัล

อันดับ 2 ทุนการศึกษา 70% จํานวน 1 รางวัล

อันดับ 3 ทุนการศึกษา 60% จํานวน 1 รางวัล

รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา 50% แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจํานวน 1 รางวัล

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปรัญญาโท ในสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ ที่ Woosong University เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเข้าเรียนที่ SolBridge International School of Business หรือ Sol International

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษได้แก่

– Business (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Culinary Art (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Hospitality Management (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Communication and Media Art (UStyłynas) Technology Studies (ปริญญาตรี)

– Management Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– International Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคลลทั่วไป (อายุไม่เกิน 32 ปี)

 

กติกา:

1. ทําวีดีโอสั้นความยาว 1-2 นาที ตามหัวข้อที่กําหนด ไม่จํากัดรูปแบบ

2. เนื้อหาภายในวิดีโอต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ผู้ร่วมประกวดเรียงความต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

3. การตัดสินของทางมหาวิทยาลัยถือเป็นผลสูงสุด

4. ผู้ชนะสามารถเข้าเรียนที่ Woosong University ในสาขาที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษตามรายละเอียดแนบ โดยเข้าศึกษาภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาใดก็ได้

6. ผลงานของผู้สมัครจะได้รับการเผยแพร่และเป็นสิทธิขาดของทางมหาวิทยาลัย Woosong University

7. ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยกําหนดหัวชื่ออีเมลเป็น ชื่อ-นามสุล และ ประเทศ เช่น Mavin Kittipholpaisarn – Thailand

8. ภายในอีเมลแจ้งรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ Full name (according to passport): Mavin Kittipholpaisarn Age: 17 years old The city and country you currently live: Bangkok, Thailand

9. ส่งผลงานทาง Email:thailandoffice@solbridge.ac.kr

10. ประกาศผลทาง Facebook Page ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล

 

วิธีการสมัคร:

ส่งผลงานทาง Email:thailandoffice@solbridge.ac.kr

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

SolBridge International School of Business Thailand Page

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...