เชิญประกวดเรียงความภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา ป.ตรี-โท ที่ประเทศเกาหลีใต้

เชิญเข้าร่วมการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่ Woosong University เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

หัวข้อเรียงความ:

“WHY SOUTH KOREA IS A GREAT STUDY ABROAD DESTINATION ?”

 

รางวัล:

อันดับ 1 ทุนการศึกษา 80% จํานวน 1 รางวัล

อันดับ2 ทุนการศึกษา 70% จํานวน 1 รางวัล

อันดับ3 ทุนการศึกษา 60% จํานวน 1 รางวัล

รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา 50% แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจํานวน 1 รางวัล

เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษ ที่ Woosong Universityณ เมืองแดจอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยเข้าเรียนที่ SolBridge International School of Business หรือ Sol International

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาต่อไปนี้

– Business (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Culinary Art (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Hospitality Management (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– Communication and Media Art (ปริญญาตรี)

– Technology Studies (ปริญญาตรี)

– Management Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

– International Studies (ปริญญาตรีและปริญญาโท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือบุคลลทั่วไป (อายุไม่เกิน 32 ปี)

 

กติกา:

1. เขียนเรียงความตามหัวข้อจํานวนอย่างน้อย 750 คํา สูงสุด 1,000 คําไม่จํากัดฟอร์มการเขียน

2. เรียงความต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

3. บันทึกและส่งเรียงความด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น

4. ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความของผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของเรียงความหากพบการคัดลอกบทความตัดสิทธิทันที

5. ผู้ร่วมประกวดเรียงความต้องมีคุณสมบัติตามที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

6. การตัดสินของทางมหาวิทยาลัยถือเป็นผลสูงสุด

7. ผู้ชนะสามารถเข้าเรียนที่ Woosong University ในสาขาที่เปิดสอนภาคภาษาอังกฤษตามรายละเอียดแนบ โดยเข้าศึกษาภาคการศึกษาหรือปีการศึกษาใดก็ได้

8. ผลงานของผู้สมัครจะได้รับการเผยแพร่และเป็นสิทธิขาดของทางมหาวิทยาลัย Woosong University

9. ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยกําหนดหัวชื่ออีเบลเป็น ชื่อ-นามสุล และ ประเทศ เช่น Mavin Kittipholpaisarn – Thailand

10. ภายในอีเมลแจ้งรายละเอียดดังตัวอย่างต่อไปนี้ Full name (according to passport): Mavin Kittipholpaisarn Age: 17 years old The city and country you currently live: Bangkok, Thailand

11. ส่งผลงานทาง Email:thailandoffice@solbridge.ac.kr ด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น

12. ประกาศผลทาง Facebook Page ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางอีเมล

 

วิธีการสมัคร:

ส่งผลงานทาง Email:thailandoffice@solbridge.ac.kr ด้วยไฟล์ PDF เท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

SolBridge International School of Business Thailand Page

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...