ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟรี 60 ที่นั่งเท่านั้น!!

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Enhancing Health and Well-being Across the Life Cycle: Prevention Psychology Perspective

โดย Professor John L Romano, Ph.D. ศาสตราจารย์กิตติคุณ จาก University of Minnesota
2019 Fulbright Specialist และผู้เขียนหนังสือ “Prevention Psychology: Enhancing Personal and Social Well-being” (APA, 2015)

 

 

กำหนดการ:

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

เวลา 13.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเข้างานเวลา 12.45 น.)

ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

หัวข้อ:

(a) History and definitions of prevention

(b) Relevance of prevention to Thailand and the country’s mental and physical health needs, e.g. students, elderly, and suicide

(c) Development of prevention interventions

(d) Theoretical and research perspectives

(e) Future of prevention science

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/eYEYQDruF615NYYAA

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Fulbright Thailand  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-218-1183 อีเมล Ravita.R@chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...