University of Salford แจกทุนเรียนต่อป.ตรี-โท สูงสุด 139,000 บาท

University of Salford แจกทุนเรียนต่อป.ตรี-โท โดยมีมุลค่าทุนสูงสุด 139,000 บาท รายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่าสูงสุด £3,500 (ประมาณ 139,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและโททุกสาขา ยกเเว้นสาขา MSc Petroleumม Gas Engineering หรือ MSc Gas Engineering and Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยในหลักสูตรเต็มเวลา

3. มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

4. มีผลการเรียนโดดเด่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายรับรอง

– ทรานสคริปต์หรือวุฒิการศึกษา

– ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

– CV

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยจากนั้นผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุน โดยวัดจากผลการเรียน

 

ปิดรับสมัคร:

วันปิดรับสมัครจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ผู้สมัครเลือกเรียน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

beta.salford.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...