ทุนเรียนต่อประวัติศาสตร์ ระดับป.โท ทุนละ 286,000 บาท ที่สหราชอาณาจักร

Royal Holloway, University of London แจกทุน “Herringham scholarships” ให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 3 ทุน มูลค่าทุนละ £7,200 (ประมาณ 286,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นพลเมืองในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรหรือเป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

4. มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ทรานสคริปต์

– ผลงาน

– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

ส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังอีเมล pg.history@royalholloway.ac.uk

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนตามขั้นตอนที่ระบุในเว็บไซต์ www.royalholloway.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

28 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.royalholloway.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...