ทุนเรียนต่อปริญญาตรีมูลค่า 156,000 บาท/ปี ที่ ANU ประเทศออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย หรือ Australian National University (ANU) แจกทุน “Sir Geoffrey Yeend Honours Scholarship” ซึ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรีให้แก่นักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมูลค่า $5,000/ปี (ประมาณ 156,000 บาท/ปี )

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขา Political Science, Visual and Performing Arts และ Asian Studies

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

2. ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา

3. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้ว

4. มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ทรานสคริปต์

– ผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

สมัครที่ www.anu.edu.au

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครทุนได้ตั้งแต่ 30 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.anu.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...