ทุนเรียนต่อป.ตรี โทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ณ Koç U. ประเทศตุรกี

Koç University ประเทศตุรกีแจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) ให้แก่นักศึกษาชาวตุรกีและนักศึกษาต่างชาติ

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี

– นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 25%, 50% หรือ 100%

 

ระดับปริญญาโทและเอก

– นักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนที่พัก ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาชาวตุรกีหรือนักศึกษาต่างชาติ

2. มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ Koç University ประเทศตุรกี

3. มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนที่โดดเด่น

4. มีผลทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (GRE/GMAT, TOEFL)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครระดับปริญญาตรีสมัครได้ที่นี่ คลิก

ผู้สมัครระดับปริญญาโทสมัครได้ที่นี่ คลิก

ผู้สมัครระดับปริญญาเอกสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

international.ku.edu.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...