เวิร์คชอปจากสถานทูตสหรัฐฯ+YSEALI Alumni หัวข้อ “ผลักดันธุรกิจท้องถิ่นสู่ตลาดออนไลน์”

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Alumni จัดโครงการ U.S. Speaker Program on Economic Sustainable Development เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ในหัวข้อ “Launching Local Business On Online Platforms” หรือ “ผลักดันธุรกิจท้องถิ่นสู่ตลาดออนไลน์”

 

 

วัตถุประสงค์:

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่กำลังริเริ่มทำธุรกิจ หรือ มีความสนใจในด้านธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาต่อยอดในการคิดแผนธุรกิจออนไลน์ ให้กับตัวแทนธุรกิจท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงกับผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นการมอบองค์ความรู้ให้กับกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น สำหรับนำไปปรับใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในยุคดิจิตอล

 

กำหนดการ:

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก (รับจำนวนจำกัด 25 คน)

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

International Exchange Alumni Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...