ทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES ณ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้

โอกาสดีๆ สำหรับน้องมัธยมฯ มาถึงแล้ว กับโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม หรือ Youth Exchange Scholarship (YES) โดยเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ให้ไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน

-ทุนเต็มจำนวน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

-ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

 

คุณสมบัติ:

1. มีสัญชาติไทยและกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ วันที่สอบ 23 มิถุนายน 2562

2. มีสถานภาพเป็นนักเรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองในขณะเข้าร่วมโครงการ

3. อายุผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1 ประเทศอเมริกา แอฟริกาใต้ จีน ญี่ปุ่น มีอายุ 15 – 18.5 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

3.2 ประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส เดนมาร์ก สวีเดน อิตาลี ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เม็กซิโก โปรตุเกส บราซิล อายุ16 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563

3.3 ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย

3.3.1 ระยะสั้น 6 – 12 สัปดาห์มีอายุ 15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี6 เดือนในวันจบโครงการ

3.3.2 ระยะเวลา 1 เทอม หรือ 1 ปีอายุ15 ปีในวันเดินทาง และไม่เกิน 18 ปี 9 เดือนในวันจบโครงการ

4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป* (ห้ามนักเรียนติด 0 ไม่ว่ากรณีใดๆ)

5. มีความประพฤติดี ทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคอื่นๆ

6. มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

7. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศตามระยะเวลาของโครงการฯ และสามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

8. กรณีที่เรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนได้เฉพาะแอฟริกาใต้อิตาลีและนิวซีแลนด์(ศึกษาต่อ) เท่านั้น

9. นักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน (F-1) ประเทศอเมริกา กลุ่ม 2, 3 ได้

**อ่านระเบียบการทั้งหมดที่ www.yesthailand.org

 

ปิดรับสมัคร:

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 62

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.yesthailand.org/main_th.php?module=regist&load=appl_reg

ดาว์นโหลดใบสมัคร

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.yesthailand.org

โทร. 02 508 0099, 081 638 9706, 089 685 0944, 063 878 8859

Line: @yesthailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...