ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม AISOFOLL ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษา ของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แจ้งว่า จะจัดให้มีการประชุม International Symposium of Foreign Language Learning (AISOFOLL) ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “Taking Students’ Thinking to Higher Levels Through Creative Language Teaching” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2562 ณ Grand Savero Hotel เมืองโบกอร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาในปัจจุบัน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ครูผู้สอนภาษา ผู้ปฏิบัติงาน หรือนักวิจัยด้านการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ส่งผลงานบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมดังกล่าวไปยังผู้จัดภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

ปิดรับสมัคร:

11 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...